Bạn có thể thay đổi Slug URL tác giả trong WordPress không?

Bạn có thể thay đổi Slug URL tác giả trong WordPress không?

Các bài liên quan:

Thay đổi Slug URL tác giả trong WordPress khá dễ dàng. URL mặc định cho trang tác giả của bạn cung cấp cấu trúc thân thiện với SEO, nếu bạn thực hiện các thay đổi phù hợp trong phần liên kết cố định của mình. 

Trong Hướng dẫn WordPress này, bạn sẽ khám phá cách thay đổi URL Slug và URL Base cho URL tác giả của bạn.

URL Slug là gì?

Slug, trong thuật ngữ WordPress là một phần của URL nằm ở cuối URL. Nó thường là tiêu đề của một bài đăng hoặc trang có dấu “-” ngăn cách mỗi từ.

URL Slug là gì?

Có thể dễ dàng thay đổi slug của bài đăng khi bạn viết một bài đăng và bạn có thể thay đổi URL của slug cho danh mục trong phần danh mục. Cả hai điều này đều rất dễ thay đổi.

Bạn có thể thay đổi cấu trúc tổng thể của URL WordPress của mình trong phần liên kết cố định. 

Đi tới Cài đặt >> Permalinks và bạn sẽ thấy nhiều lựa chọn khác nhau. Điều này cho phép bạn thiết lập SEO tốt hơn cho trang web WordPress tổng thể của mình.

Xem thêm  Thêm LinkedIn vào trang web WordPress

Thay đổi Slug URL của tác giả

Cách dễ nhất để thay đổi Tác giả URL Slug là với plugin Edit Author Slug. Plugin này sẽ cho phép bạn thực hiện tất cả các thay đổi bạn cần cho tất cả người dùng của mình.

Khi bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin, bạn có thể truy cập plugin đó từ Cài đặt >> Chỉnh sửa Slug của tác giả. Từ đây, bạn có thể thay đổi cơ sở tác giả, cơ sở sẽ được mặc định chỉ thành “tác giả”.

Thay đổi Slug URL của tác giả

Cùng với việc thay đổi cơ sở tác giả, bạn cũng có thể thay đổi slug tác giả từ phần người dùng của WordPress. 

Chỉ cần truy cập bất kỳ hồ sơ người dùng nào và bạn sẽ tìm thấy phần này ở cuối trang.

Thay đổi Slug URL của tác giả

Bạn sẽ có một số lựa chọn cho slug của mình và thậm chí bạn có thể chọn tùy chọn “custom”, cho phép bạn tạo bất kỳ loại slug nào. Chỉ cần chọn slug bạn thích và bạn sẽ sẵn sàng.

Bây giờ bạn đã biết cách thay đổi cơ sở tác giả và slug tác giả với plugin WordPress mạnh mẽ này. 

Điều này có thể giúp bạn dễ dàng thiết lập tác giả theo cách bạn muốn cho blog WordPress của mình.

Chat Facebook