Cách Thêm Sơ đồ trang web HTML vào Trang web WordPress

Cách Thêm Sơ đồ trang web HTML vào Trang web WordPress

Bạn có thể đã có sơ đồ trang XML, nhưng có thể bạn đang tìm cách tạo sơ đồ trang HTML cho trang web WordPress của mình. Điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa hai điều này và tại sao bạn cần cả hai.

Sơ đồ trang web HTML và XML là gì?

Sơ đồ trang XML là lựa chọn phổ biến nhất và cung cấp cho bạn một sơ đồ trang sẵn sàng cho các công cụ tìm kiếm. Nó dễ dàng được tạo bằng một plugin và cho phép các công cụ tìm kiếm dễ dàng thu thập dữ liệu trang web của bạn.

Sơ đồ trang web HTML khá khác biệt và cung cấp một số thứ cho khách truy cập của bạn. Nó được viết bằng mã HTML và nó thường chỉ là danh sách các trang và bài đăng của bạn.

Cách thêm Sơ đồ trang web HTML với các Trang và Bài đăng của bạn

Cách thêm Sơ đồ trang web HTML với các Trang và Bài đăng của bạn

Trước khi làm bất cứ điều gì khác, bạn cần tải xuống plugin Sơ đồ trang web HTML Heirarchical. Điều này sẽ được sử dụng để tạo sơ đồ trang web mới của bạn và sẽ giúp bạn dễ dàng hơn rất nhiều để đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ bài đăng hoặc trang nào.

Xem thêm  Tâm lý học đóng vai trò trong hoạt động tiếp thị

Sau khi tải xuống và cài đặt plugin, bạn sẽ không phải điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào. Nó hoạt động ngay lập tức và tất cả những gì bạn phải làm là thêm một đoạn mã ngắn đơn giản vào một trang hoặc bài đăng mới. Mã ngắn là: [htmlmap showpages].

Plugin này sẽ tạo một sơ đồ trang, liệt kê tất cả các danh mục khác nhau mà bạn có và số lượng bài đăng trong mỗi danh mục. Nó cũng sẽ liệt kê chúng riêng lẻ với ngày chúng được đăng.

Cách thêm Sơ đồ trang web HTML với các Trang và Bài đăng của bạn

Khi bạn tạo một sơ đồ trang web như thế này, bạn sẽ giúp người dùng tìm thấy tất cả các bài đăng và trang của bạn ở một chỗ dễ dàng hơn nhiều.

Nếu bạn muốn giúp khách truy cập dễ dàng hơn, hãy sử dụng plugin này để tạo sơ đồ trang web liệt kê tất cả các bài đăng và trang của bạn theo danh mục. Điều này sẽ làm cho việc điều hướng trang web của bạn dễ dàng hơn và khách truy cập của bạn sẽ đánh giá cao nó.

Chat Facebook