Hiển thị Hình ảnh Trước và Sau trên Trang web WordPress

Hiển thị Hình ảnh Trước và Sau trên Trang web WordPress

Hình ảnh trước và sau có thể rất mạnh mẽ. Cho dù thể hiện việc giảm cân, tăng cơ, một dự án tu sửa hay bất cứ điều gì khác, cho thấy điều gì đó trông như thế nào và bạn đã làm cho nó trở nên tốt hơn như thế nào với mọi người.

Một trong những cách dễ nhất để tạo hình ảnh trước và sau là bằng Photoshop. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn cho tất cả mọi người và nó có thể khá tốn kém nếu bạn chưa sở hữu Photoshop.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một slide tương tác để hiển thị hình ảnh trước và sau trong WordPress. Điều này sẽ không chỉ hiển thị hình ảnh của bạn mà còn cho phép bạn làm như vậy mà không ảnh hưởng đến kích thước hoặc chất lượng của hình ảnh. Đây là cách bạn có thể hiển thị ảnh trước và sau của mình trong một trang trình bày trong WordPress.

Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty

Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty

Sau khi bạn đã cài đặt và kích hoạt plugin, bạn có thể tìm thấy nó trong màn hình chỉnh sửa bài đăng. Bạn sẽ cần tải ảnh trước và sau của mình lên bài đăng trước khi có thể sử dụng plugin. Đảm bảo rằng các hình ảnh có cùng kích thước.

Khi bạn đã chèn hình ảnh vào bài đăng, bạn sẽ cần chuyển sang trình chỉnh sửa “văn bản” và tìm mã hình ảnh. Cả hai hình ảnh sẽ cần được bọc bằng mã ngắn cho plugin TwentyTwenty, là [hai mươi hai mươi] [/ hai mươi hai mươi].

Xem thêm  Thêm YouTube Analytics vào trang web WordPress
Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty

Bây giờ bạn sẽ có thể lưu các thay đổi của mình và bạn có thể xem trước bài đăng để xem hình ảnh. Bây giờ chúng sẽ hiển thị bên cạnh nhau với từ “Trước” ở một bên và từ “Sau” ở bên kia.

Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty

Khi người dùng trượt thanh trượt ở giữa ngang qua, chúng sẽ hiển thị hình ảnh trước hoặc sau.

Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty
Sử dụng Plugin WordPress TwentyTwenty

Bây giờ bạn có thể sử dụng công cụ rất thú vị này để hiển thị hình ảnh trước và sau của bạn trên trang web WordPress của bạn. Plugin này sẽ làm cho trang web của bạn tương tác hơn một chút so với chỉ hai hình ảnh cạnh nhau.

Chat Facebook