Local seo: yếu tố xếp hạng

Vị trí trang web của bạn xếp hạng trong trang kết quả tìm kiếm được xác định bởi các thuật toán.

Các thuật toán này tham chiếu đến chỉ mục của Google hoặc thông tin được lưu trữ mà Google có về trang web của bạn.

Nội dung mà Google thu thập về trang web của bạn cho chỉ mục của nó bị ảnh hưởng bởi hàng trăm yếu tố.

Một số yếu tố này bao gồm các từ khóa, như số lần một từ xuất hiện trên trang web của bạn hoặc mức độ ưu tiên của các cụm từ trên trang.

Các bài viết liên quan:

Ngoài các từ khóa, Google đang xem xét việc tổ chức thông tin. Nội dung trên trang web của bạn có cấu trúc như thế nào? Người dùng có thể nhanh chóng xác định nội dung trang web của bạn và tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm không? Google có dễ dàng thu thập dữ liệu trang web của bạn không? Còn liên kết thì sao? Những người khác có thấy trang web của bạn hữu ích và quyết định liên kết với nó không? Liên kết quan trọng.

Mặc dù công thức xếp hạng chính xác chưa được biết, nhưng chúng tôi hiểu rằng có một số yếu tố chính để giúp doanh nghiệp local của bạn xuất hiện cao hơn trong kết quả.

Trong chương này, chúng tôi sẽ nêu bật một số yếu tố xếp hạng chính.

Các yếu tố xếp hạng thuật toán local seo

 1. My Google Business
Xem thêm  Thêm hệ thống nhắn tin riêng tư vào trang web WordPress

Việc xác nhận quyền sở hữu và tối ưu hóa hồ sơ Google Doanh nghiệp của tôi (GMB) sẽ gửi những tín hiệu rõ ràng về sự tin tưởng và phân loại tất cả về doanh nghiệp của bạn.

 1. Tối ưu hóa onpage

Điều chỉnh nội dung trang web của bạn với mục tiêu kinh doanh của bạn, thông qua cấu trúc và các yếu tố kỹ thuật.

Quy trình trên trang đảm bảo tất cả các phương pháp hay nhất về tối ưu hóa truyền thống và dựa trên local đều được đề cập đến để rõ ràng và cải thiện khả năng hiển thị.

Một số yếu tố này bao gồm: tiêu đề trang, mô tả meta, thẻ tiêu đề,… Chúng ta sẽ xem xét các thành phần này chi tiết hơn trong chương tiếp theo.

 1. Trích dẫn Doanh nghiệp local

Tên, Địa chỉ và Số điện thoại (NAP) nhất quán cùng với khối lượng trích dẫn đáng tin cậy được tích lũy trên web.

Đảm bảo tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn nhất quán trên tất cả các danh sách web. Việc sử dụng các thư mục trích dẫn khẳng định lại thông tin liên hệ chính xác của bạn với các công cụ tìm kiếm.

 1. Backlink

Thu hút các liên kết đến trang web của bạn từ các trang web có thẩm quyền khác là yếu tố quan trọng đối với vị trí ưu tiên trong trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP).

Các yếu tố xếp hạng được liên kết với liên kết ngược áp dụng cho số lượng tên miền liên kết, cơ quan quản lý tên miền liên kết và văn bản liên kết được sử dụng để liên kết đến trang web của bạn.

 1. Nhận xét

Tín hiệu này có thể áp dụng cho tổng số lượng, tần suất, tính đa dạng và chất lượng của các bài đánh giá được tạo cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm  Tạo trang hỏi đáp bằng WordPress

Việc trau dồi một thư viện các bài đánh giá xác thực, tích cực trên một số trang web đánh giá như Google, Yelp và Glassdoor có thể rất có lợi cho doanh nghiệp local của bạn.

 1. Bing Địa điểm dành cho Doanh nghiệp

Không thể bỏ qua, Bing Địa điểm dành cho Doanh nghiệp đóng vai trò là tài nguyên kinh doanh local cho các tìm kiếm trên Bing. Đảm bảo xác nhận quyền sở hữu và tối ưu hóa danh sách doanh nghiệp của bạn.

 1. Danh mục local

Nội dung tập trung local (blog, đồ họa, video, v.v.), nơi bạn có thể bao gồm các cụm từ chính và thuật ngữ dựa trên vị trí để hỗ trợ khả năng hiển thị local.

 1. Khoảng cách

Đo khoảng cách giữa vị trí của người tìm kiếm và doanh nghiệp của bạn.

Mặc dù bạn không thể tối ưu hóa vị trí của người tìm kiếm, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định thứ hạng cho tìm kiếm local.

 1. Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (giản đồ)

Đánh dấu lược đồ là quá trình thêm mã vào trang web của bạn để giúp các công cụ tìm kiếm hiểu ngữ cảnh của thông tin trên trang web của bạn.

Việc thêm đánh dấu giản đồ vào trang web của bạn sẽ làm tăng mức độ rõ ràng cho các yếu tố cụ thể của nội dung trang web của bạn. Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc có thể được sử dụng để xác định logo, số điện thoại, giờ, menu, địa chỉ thích hợp của bạn và hơn thế nữa.

 1. Cá nhân hóa

Mọi người đều thấy một trang kết quả tìm kiếm hơi khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân hóa. Các yếu tố cá nhân hóa bao gồm vị trí và lịch sử duyệt web cá nhân.

 1. Hành vi
Xem thêm  SEO có thay đổi trong năm 2020

Điều này áp dụng cho các mẫu hành vi của người dùng như tỷ lệ nhấp, tần suất nhấp để gọi, thời gian dừng và đăng ký.

Thời gian dừng là khoảng thời gian người dùng dành cho trang web của bạn trước khi quay lại SERPs.

 1. Tín hiệu xã hội

Mặc dù không phải là một phần chính của thuật toán tìm kiếm local, nhưng việc xác nhận hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên các nền tảng khác nhau được coi là phương pháp hay nhất, cùng với việc trang bị thương hiệu phù hợp cho chúng.

Mặc dù hoạt động trên các nền tảng truyền thông xã hội khó đối với Google để chuyển thành khả năng hiển thị nhiều hơn hoặc xếp hạng cao hơn, nhưng điều đó vẫn có lợi cho sự hiện diện trực tuyến của bạn.

Trọng tâm chính của tín hiệu xã hội phải là thu hút khách hàng của bạn bằng nội dung hấp dẫn và khả năng phản hồi của bạn đối với các câu hỏi, nhận xét và đánh giá.

 1. Cơ quan quản lý miền

Cơ quan quản lý miền (DA) là điểm số được sử dụng để đánh giá độ tin cậy hoặc quyền hạn mà một URL cụ thể có. Điểm càng cao càng tốt.

Niềm tin quan trọng và ngày càng quan trọng đối với tìm kiếm local. Thúc đẩy DA cao hơn là một quá trình kéo dài nhưng sẽ trả cổ tức cho những người có thể đạt được điểm thẩm quyền cao.

thuật toán google local seo
Chat Facebook