Plugin WordPress để quản lý nhiều tác giả trong WordPress

Quản lý một trang web hoặc blog có nhiều tác giả có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có quá nhiều việc phải làm từ hộp tiểu sử tác giả để đảm bảo mọi người luôn làm việc.

Với plugin WordPress phù hợp, bạn có thể dễ dàng quản lý blog nhiều tác giả mà không gặp vấn đề gì. Dưới đây là một số lựa chọn hàng đầu cho plugin quản lý của bạn.

Các bài viết liên quan:

Co-Authors Plus Plugin for WordPress

Co-Authors Plus Plugin for WordPress

Co-Authors Plus là một plugin dành cho nền tảng WordPress, cho phép người dùng có thể thêm nhiều tác giả vào một bài đăng hoặc trang trên trang web của họ. Đây là một công cụ hữu ích cho các trang web đa tác giả hoặc các trang web dựa trên nội dung đóng góp từ nhiều tác giả khác nhau.

Co-Authors Plus cho phép người dùng gán nhiều tác giả cho một bài đăng hoặc trang, thay vì chỉ một tác giả duy nhất như trong phiên bản WordPress gốc. Plugin này cung cấp tính năng tùy chỉnh các quyền hạn cho các tác giả khác nhau, cho phép họ có thể chỉnh sửa bài đăng hoặc trang mà không cần phải là quản trị viên.

Một số tính năng nổi bật của Co-Authors Plus bao gồm:

 1. Tích hợp hoàn hảo với WordPress: Plugin này hoạt động hoàn toàn với WordPress và tích hợp một cách tương thích với giao diện người dùng WordPress, giúp người dùng dễ dàng thêm, quản lý và sửa đổi các tác giả của bài đăng hoặc trang.
 2. Hỗ trợ nhiều tác giả: Cho phép người dùng thêm nhiều tác giả vào cùng một bài đăng hoặc trang, với các tùy chọn tùy chỉnh quyền hạn và hiển thị thông tin tác giả.
 3. Quản lý tác giả: Plugin cung cấp giao diện quản lý tác giả dễ sử dụng, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các tác giả, và phân quyền cho từng tác giả.
 4. Tích hợp với hồ sơ tác giả: Plugin này tích hợp tốt với hồ sơ tác giả của WordPress, cho phép người dùng hiển thị thông tin tác giả chi tiết trên trang web của họ, bao gồm tên, hình ảnh, tiểu sử, liên kết xã hội và các thông tin khác.
 5. Tính linh hoạt: Co-Authors Plus cho phép người dùng điều chỉnh cách hiển thị tác giả trên bài đăng hoặc trang, bao gồm cả việc định dạng tên, hình ảnh, liên kết xã hội và các thông tin khác theo ý muốn của người dùng.

Xem thêm Bảo vệ quyền riêng tư của miền là gì?

Simple Local Avatars WordPress Plugin

Simple Local Avatars WordPress Plugin

Simple Local Avatars là một plugin cho nền tảng WordPress cho phép người dùng quản lý và hiển thị hình ảnh đại diện (avatar) cho người dùng trên trang web của họ. Đây là một công cụ hữu ích cho các trang web có cộng đồng người dùng hoặc các trang web dựa trên nội dung đóng góp từ nhiều người dùng khác nhau.

Simple Local Avatars giúp người dùng WordPress dễ dàng tải lên và gán hình ảnh đại diện riêng cho mỗi người dùng trên trang web của họ, thay vì phải dùng các dịch vụ hình ảnh đại diện bên ngoài như Gravatar. Plugin này cung cấp tính năng tùy chỉnh kích thước hình ảnh, cấp quyền hạn cho người dùng, và tích hợp hoàn hảo với giao diện người dùng WordPress.

Một số tính năng nổi bật của Simple Local Avatars bao gồm:

 1. Quản lý hình ảnh đại diện: Plugin này cho phép người dùng tải lên hình ảnh đại diện cho từng người dùng trên trang web của họ, và quản lý chúng trong một giao diện đơn giản và dễ sử dụng.
 2. Hiển thị hình ảnh đại diện: Hình ảnh đại diện tải lên bởi người dùng sẽ được hiển thị trên các trang cá nhân hoặc trang bài đăng của họ, giúp tăng tính cá nhân hóa và gắn kết với người dùng.
 3. Tích hợp với WordPress: Plugin này hoạt động hoàn toàn với WordPress và tích hợp một cách tương thích với giao diện người dùng WordPress, giúp người dùng dễ dàng thêm, sửa đổi và xóa hình ảnh đại diện của người dùng.
 4. Tính linh hoạt: Simple Local Avatars cho phép người dùng điều chỉnh kích thước hình ảnh đại diện theo ý muốn của họ, đồng thời cung cấp các tùy chọn quyền hạn cho người dùng, cho phép họ quyết định ai có thể tải lên và chỉnh sửa hình ảnh đại diện.
 5. Tối ưu hóa hiệu suất: Plugin này tối ưu hóa hiệu suất để đảm bảo tải nhanh hình ảnh đại diện và không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang của trang web.

Capability Manager Enhanced WordPress Plugin

Capability Manager Enhanced WordPress Plugin

Capability Manager Enhanced là một plugin cho nền tảng WordPress cho phép người dùng quản lý các quyền hạn và vai trò người dùng trên trang web của họ. Đây là một công cụ mạnh mẽ để điều chỉnh các quyền hạn của người dùng, giúp người quản trị có kiểm soát chính xác về những gì người dùng có thể làm trên trang web của họ.

Xem thêm Đặt giới hạn tạo bài post cho người dùng WordPress

Capability Manager Enhanced cung cấp cho người dùng WordPress khả năng quản lý tất cả các quyền hạn và vai trò người dùng có sẵn trong WordPress. Plugin này cung cấp một giao diện người dùng đơn giản và trực quan cho phép người dùng thực hiện các thay đổi về quyền hạn và vai trò người dùng một cách dễ dàng.

Một số tính năng nổi bật của Capability Manager Enhanced bao gồm:

 1. Quản lý quyền hạn người dùng: Plugin này cho phép người dùng WordPress quản lý và điều chỉnh các quyền hạn của người dùng, bao gồm cả quyền hạn mặc định của WordPress và các quyền hạn tùy chỉnh được thêm vào bởi các plugin và chủ đề khác.
 2. Quản lý vai trò người dùng: Capability Manager Enhanced cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa các vai trò người dùng, cũng như gán các quyền hạn cụ thể cho từng vai trò, giúp người quản trị có thể định nghĩa chính xác vai trò của người dùng trên trang web.
 3. Giao diện người dùng trực quan: Plugin này cung cấp một giao diện người dùng dễ sử dụng, với các tùy chọn quản lý quyền hạn và vai trò người dùng được sắp xếp rõ ràng và dễ tìm kiếm, giúp người dùng có thể thực hiện các thay đổi một cách thuận tiện.
 4. Tính linh hoạt và an toàn: Capability Manager Enhanced cho phép người dùng WordPress quản lý quyền hạn và vai trò người dùng một cách linh hoạt và an toàn, mà không cần chỉnh sửa mã nguồn WordPress gốc, đồng thời đảm bảo tính bảo mật của trang web.
 5. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Plugin này hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng theo nhu cầu của họ.

Xem thêm Plugin WordPress cần thiết năm 2023

Restrict Author Posting Plugin for WordPress

Restrict Author Posting Plugin for WordPress

Restrict Author Posting là một plugin cho nền tảng WordPress cho phép người quản trị giới hạn quyền đăng bài của các tác giả trên trang web của họ. Đây là một công cụ hữu ích để kiểm soát chặt chẽ nội dung được đăng tải trên trang web, đồng thời giúp người quản trị có thể duy trì chất lượng và tính nhất quán của nội dung.

Restrict Author Posting cung cấp cho người dùng WordPress khả năng giới hạn quyền đăng bài của các tác giả dựa trên các điều kiện nhất định. Plugin này cho phép người quản trị thiết lập các quy tắc đăng bài, chẳng hạn như giới hạn số lượng bài viết được đăng mỗi ngày, tuần hoặc tháng, hoặc giới hạn các chuyên mục hoặc thẻ mà tác giả có thể đăng bài vào.

Một số tính năng nổi bật của Restrict Author Posting bao gồm:

 1. Giới hạn số lượng bài viết: Plugin này cho phép người quản trị giới hạn số lượng bài viết mà các tác giả có thể đăng trong một khoảng thời gian nhất định, giúp đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của nội dung được đăng tải trên trang web.
 2. Giới hạn chuyên mục hoặc thẻ: Restrict Author Posting cho phép người quản trị giới hạn các chuyên mục hoặc thẻ mà các tác giả có thể đăng bài vào, giúp kiểm soát định hướng nội dung của trang web.
 3. Cài đặt quyền hạn dễ dàng: Plugin này cung cấp giao diện người dùng đơn giản và trực quan, cho phép người quản trị dễ dàng thiết lập các quy tắc giới hạn đăng bài của tác giả theo nhu cầu của họ.
 4. Tính linh hoạt: Restrict Author Posting cho phép người quản trị tùy chỉnh các quy tắc giới hạn đăng bài theo từng tác giả cụ thể hoặc theo từng nhóm người dùng, đồng thời hỗ trợ tính năng bỏ qua các quy tắc cho các vai trò người dùng đặc biệt nếu cần thiết.
 5. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Plugin này hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng theo nhu cầu của họ.

Plugin Adminimize cho WordPress

Adminimize là một plugin cho nền tảng WordPress giúp người quản trị có thể điều chỉnh và tùy chỉnh giao diện quản trị WordPress (Admin Dashboard) để giới hạn quyền hạn của các người dùng khác nhau, chẳng hạn như các quyền hạn của các vai trò người dùng, người dùng cụ thể hoặc theo các điều kiện khác nhau. Điều này giúp người quản trị có thể tùy chỉnh trải nghiệm quản trị của các người dùng khác nhau, đồng thời giúp bảo vệ các phần quan trọng của trang web khỏi sự truy cập trái phép.

Một số tính năng nổi bật của Adminimize bao gồm:

 1. Tùy chỉnh giao diện quản trị: Plugin này cho phép người quản trị tùy chỉnh giao diện quản trị của WordPress bằng cách ẩn hoặc hiển thị các menu, submenu, trang con, các thành phần giao diện người dùng khác, giúp người dùng chỉ thấy những phần cần thiết cho công việc của họ.
 2. Giới hạn quyền hạn của người dùng: Adminimize cho phép người quản trị giới hạn quyền hạn của các người dùng khác nhau dựa trên vai trò người dùng, người dùng cụ thể, hoặc các điều kiện khác nhau, giúp người quản trị kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập và hoạt động trên trang web.
 3. Tính linh hoạt và dễ sử dụng: Plugin này cung cấp giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, cho phép người quản trị dễ dàng tùy chỉnh các quyền hạn theo nhu cầu của họ mà không cần viết mã code hoặc kiến thức kỹ thuật cao.
 4. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Adminimize hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho phép người dùng dễ dàng thay đổi ngôn ngữ của giao diện người dùng theo nhu cầu của họ.
 5. Tính bảo mật: Plugin này giúp bảo vệ các phần quan trọng của trang web khỏi sự truy cập trái phép bằng cách giới hạn quyền truy cập và hoạt động của người dùng trong giao diện quản trị.

Với Adminimize, người quản trị có thể dễ dàng tùy chỉnh và giới hạn quyền hạn của người dùng trên trang web WordPress của mình

Xem thêm WordPress là gì ?

(Visited 1 times, 1 visits today)