Thêm YouTube Analytics vào trang web WordPress

Thêm YouTube Analytics vào trang web WordPress

YouTube là một trong những trang web video trực tuyến mạnh mẽ nhất. Chúng cung cấp một cách tuyệt vời cho các trang web và blog kinh doanh để đạt được lưu lượng truy cập, 

Liên kết ngược và nhiều quảng cáo. Nếu bạn hoàn toàn sử dụng YouTube, bạn nên thêm YouTube Analytics vào trang web WordPress của mình.

Cách sử dụng Plugin trang tổng quan của YouTube Analytics

Cách sử dụng Plugin trang tổng quan của YouTube Analytics

Bước đầu tiên là tải xuống, cài đặt và kích hoạt Plugin trang tổng quan YouTube Analytics. Plugin này cho phép bạn sử dụng phân tích YouTube và đo lường hiệu suất của kênh YouTube của bạn trong WordPress. 

Sau khi cài đặt xong plugin, bạn có thể truy cập bằng cách đi tới Cài đặt >> Cài đặt YouTube Analytics

Cách sử dụng Plugin trang tổng quan của YouTube Analytics

Trong cài đặt, bạn có thể chọn tùy chọn “sử dụng thông tin đăng nhập Dự án API của riêng bạn” để lấy biểu mẫu cần thiết cho phép ứng dụng.

Bạn sẽ cần nhập thông tin thích hợp để liên kết ứng dụng với Kênh YouTube của mình. Điều này cho phép YouTube nói chuyện với trang web của bạn và giúp bạn theo dõi hiệu suất của mình.

Sau khi bạn đã thêm Khóa API, Mã ứng dụng khách và Bí mật, bạn sẽ có thể liên kết Kênh YouTube với trang web WordPress của mình. 

Bây giờ, bạn có thể nhận mã để thêm vào Tiện ích con trên trang tổng quan của YouTube Analytics.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với việc thiết lập mọi thứ, bạn có thể sử dụng Video hướng dẫn để giúp bạn thiết lập mọi thứ. Truy cập hướng dẫn bằng liên kết được tìm thấy trong cài đặt.

Xem thêm  Robots.txt là gì? cách sử dụng
Cách sử dụng Plugin trang tổng quan của YouTube Analytics

Bạn sẽ có nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh khi bạn đã thiết lập plugin đúng cách. Bạn sẽ có thể sử dụng một chủ đề CSS, thay đổi vai trò người dùng và nhiều tùy chỉnh khác.

Cũng sẽ có một tùy chọn cho “Ủy quyền rõ ràng”. Nếu bạn nhấp vào nút này, bạn sẽ xóa mã truy cập YouTube mà bạn đã nhập trước đó.

Plugin sẽ giúp bạn theo dõi kênh YouTube của mình và xem hiệu suất. Đây có thể là một cách rất hiệu quả để đảm bảo bạn tận dụng tối đa trang web WordPress và Kênh YouTube của mình.

Chat Facebook