Theo dõi cuộn trên trang web WordPress

Theo dõi quá trình cuộn của người dùng trên trang web WordPress của bạn có thể hữu ích khi tạo trang đích và các trang khác. Đôi khi các trang đích dài dòng không được cuộn theo cách bạn mong đợi và chúng cần một vài thay đổi. Hiểu được lượng người dùng thực sự cuộn có thể hữu ích theo nhiều cách.

Sử dụng Google Analytics là một bước khởi đầu và có thể giúp bạn xem hoạt động chiều sâu cuộn của người dùng của mình. Tuy nhiên, có một cách khác để hiểu cách những người dùng này cuộn.

Các bài viết liên quan:

Sử dụng Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress

Sử dụng Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress

Trước khi chúng tôi bắt đầu sử dụng plugin, bạn sẽ cần cài đặt Google Analytics trên trang web WordPress của mình. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt Google Analytics bằng cách nhấp vào đây.

Sau khi bạn đã cài đặt Google Analytics, đã đến lúc tải xuống, cài đặt và kích hoạt Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress. Plugin này sẽ giúp bạn theo dõi các sự kiện cuộn với Google Analytics trên trang web WordPress của bạn. Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy các cấu hình cho plugin trong Cài đặt >> Độ sâu cuộn.

Xem thêm  Cách tìm keyword( từ khóa) cho website
Sử dụng Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress

Khi bạn đi đến phần này, bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn cho plugin WP Scroll Depth.

Sử dụng Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress

Để plugin với các tùy chọn mặc định được chọn sẽ giúp bạn theo dõi quá trình cuộn trên tất cả các trang trên trang web của mình. Nếu những tùy chọn này là những gì bạn cần, chỉ cần nhấp vào nút “lưu thay đổi” và bạn đã sẵn sàng.

Plugin sẽ sử dụng jQuery trên trang web WordPress của bạn để theo dõi quá trình cuộn. Nó sẽ theo dõi việc cuộn ở mỗi phần tư chiều cao của trang và khi khách truy cập đạt đến từng điểm này, nó sẽ cho Google Analytics biết.

Nếu bạn muốn xem hoạt động cuộn, bạn có thể tìm thấy thông tin này trong Trang tổng quan Google Analytics của mình. Nó nằm trong phần “Báo cáo” trong Thời gian thực >> Sự kiện.

Sử dụng Plugin WP Scroll Depth dành cho WordPress

Từ đây, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, chỉ cần chuyển đến Hành vi >> Sự kiện >> Tổng quan trong trang tổng quan của bạn.

Với Google Analytics và Plugin độ sâu cuộn WP, bạn có thể xem thống kê về cách khách truy cập cuộn trên trang web của bạn. Thông tin này có thể giúp bạn tạo các trang đích tốt hơn, đặt các liên kết ở những vị trí tốt hơn và tạo ra một trang web có lợi hơn.

Chat Facebook