Sitemap trong SEO là gì ?

Sitemap là một tài liệu định dạng XML hoặc HTML, chứa các liên kết đến các trang web của một trang web cụ thể. Sitemap giúp cho các công cụ tìm kiếm như Googlebot, Bingbot, … có thể hiểu được cấu trúc của trang web và thu thập thông tin một cách hiệu quả hơn.

Một sitemap thường chứa các thông tin về đường dẫn của các trang web, tần suất cập nhật, độ ưu tiên của các trang, và ngày thay đổi gần đây nhất. Khi sitemap được thêm vào trang web và được liên kết đến từ trang chủ, nó có thể giúp cho các công cụ tìm kiếm tìm thấy các trang của trang web nhanh hơn và tối ưu hóa quá trình thu thập thông tin.

Các bài viết liên quan:

Sitemap không phải là yếu tố quan trọng nhất trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), nhưng nó có thể cải thiện hiệu suất của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Tại sao ta cần sitemap

Ta cần sitemap để giúp cho các công cụ tìm kiếm hiểu được cấu trúc của trang web một cách chính xác và thu thập thông tin một cách hiệu quả. Sitemap cung cấp cho các công cụ tìm kiếm một danh sách đầy đủ các URL (đường dẫn) của trang web, bao gồm cả các trang chưa được liên kết hoặc khó truy cập.

Khi các công cụ tìm kiếm truy cập vào sitemap của trang web, chúng có thể đọc các thông tin về tần suất cập nhật trang web, độ ưu tiên của các trang và ngày thay đổi gần đây nhất của các trang. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu được trang web một cách rõ ràng và dễ dàng hơn, và giúp họ quét và lập chỉ mục các trang web nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, sitemap cũng có thể giúp cho các trang web mới hoặc trang web với nội dung mới được tìm thấy và chỉ mục nhanh chóng hơn. Nếu trang web của bạn có sitemap, các công cụ tìm kiếm có thể nhanh chóng phát hiện các trang mới và cập nhật lại chỉ mục của trang web.

Vì vậy, việc sử dụng sitemap trong SEO là rất quan trọng và có thể giúp cải thiện hiệu suất của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Cách tạo sitemap cho website

Để tạo sitemap cho trang web, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Sử dụng các công cụ tạo sitemap trực tuyến: Có rất nhiều công cụ tạo sitemap trực tuyến miễn phí và trả phí như XML Sitemap Generator, Sitemap Writer Pro, Slickplan, … Bạn có thể tìm kiếm và sử dụng một trong các công cụ này để tạo sitemap cho trang web của mình.
  2. Sử dụng các plugin tạo sitemap trên nền tảng website: Nếu trang web của bạn sử dụng các nền tảng như WordPress, Joomla, Drupal, … thì bạn có thể sử dụng các plugin tạo sitemap như Yoast SEO (WordPress), XMap (Joomla), XML Sitemap (Drupal), … Các plugin này sẽ giúp bạn tạo và quản lý sitemap cho trang web một cách dễ dàng.
  3. Tạo sitemap bằng tay: Nếu bạn muốn tạo sitemap bằng tay, bạn cần tạo một tập tin XML với các URL của trang web của mình. Các thẻ cơ bản của tệp sitemap bao gồm <url>, <loc>, <lastmod>, <changefreq>, <priority>,… Nếu bạn không quen với cú pháp XML, bạn có thể tham khảo các mẫu sitemap có sẵn để tạo một tệp sitemap hợp lệ.
  4. Thêm sitemap vào trang web của bạn: Sau khi tạo sitemap, bạn cần tải lên nó vào thư mục gốc của trang web của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm liên kết đến sitemap trong tệp robots.txt của trang web để cho phép các công cụ tìm kiếm truy cập nó.

Tóm lại, việc tạo sitemap cho trang web của bạn là rất quan trọng trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Bằng cách tạo sitemap đúng cách và thêm liên kết đến nó trên trang web của bạn, bạn có thể giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về cấu trúc của trang web của bạn và cải thiện hiệu suất của trang web trong kết quả tìm kiếm.

Chat Facebook