Danh mục: Web design

PSD (Photoshop Document) là gì ?

PSD là viết tắt của Photoshop Document, là một định dạng tệp được sử dụng trong Adobe Photoshop, phần mềm chỉnh sửa ảnh và thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. PSD là một định dạng tệp lưu trữ nhiều lớp (layers), các đối tượng và điểm ảnh (pixels) được lưu giữ theo từng lớp, cho…

Responsive design là gì ?

Responsive design là phương pháp thiết kế website để có thể hiển thị đáp ứng (responsive) với các kích thước và độ phân giải khác nhau của các thiết bị, từ máy tính để bàn, laptop, tablet đến điện thoại di động. Khi sử dụng responsive design, các thành phần của trang web sẽ tự…

Swiftype Search cải thiện tìm kiếm WordPress

Swiftype Search cải thiện tìm kiếm WordPress

Cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm trang web của bạn là rất quan trọng. Hầu hết các blog WordPress phát triển nhanh hơn tính năng tìm kiếm được cung cấp. Có nhiều cách để thêm tìm kiếm tùy chỉnh vào trang web WordPress của bạn, chẳng hạn như sử dụng tìm kiếm tùy…