Danh mục: Chưa được phân loại

Giới thiệu về plugin NextScripts

content marketing

NextScripts là một plugin WordPress mạnh mẽ cho phép tự động chia sẻ nội dung bài viết của bạn lên mạng xã hội, blog và các dịch vụ khác. Plugin này cho phép bạn tự động đăng bài viết mới của bạn lên nhiều mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Blogger, WordPress.com,…