Plugin WordPress miễn phí nào tốt nhất cho Gallery?

Plugin WordPress miễn phí nào tốt nhất cho Thư viện ảnh?

Tạo một thư viện ảnh có thể giúp thêm một phần tử mới vào trang web WordPress của bạn. Có một số plugin thư viện tuyệt vời và chúng đã đi được một chặng đường khá dài trong vài năm qua.

Một plugin thư viện được sử dụng để chỉ hiển thị hình ảnh tĩnh, nhưng giờ đây chúng có thể làm được nhiều hơn thế. Bạn có thể sử dụng plugin để tạo thanh trượt, để chia sẻ xã hội, hiển thị các hiệu ứng động và hơn thế nữa. Nếu bạn muốn tạo một thư viện cho trang web WordPress của mình, hãy chọn từ một trong các plugin miễn phí này.

Gmedia Gallery

Gmedia Gallery là một plugin WordPress đa phương tiện mạnh mẽ và đa chức năng cho phép bạn tạo và quản lý các thư viện ảnh, video, âm thanh và tài liệu trực tuyến trên trang web của bạn. Plugin này cung cấp nhiều tính năng hấp dẫn để hiển thị, quản lý và chia sẻ các tài nguyên đa phương tiện của bạn một cách chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Dưới đây là một số tính năng chính của Gmedia Gallery:

 1. Hiển thị ảnh, video, âm thanh và tài liệu: Plugin cho phép bạn tạo các thư viện ảnh, video, âm thanh và tài liệu trực tuyến trên trang web của bạn. Bạn có thể tổ chức các tài nguyên vào các album, thêm mô tả, từ khóa, và thẻ để tìm kiếm dễ dàng.
 2. Tùy chỉnh giao diện: Gmedia Gallery cung cấp nhiều giao diện hiển thị đẹp mắt và đa dạng để bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn. Bạn có thể chọn giữa các loại hiển thị như lưới, danh sách, trượt ảnh, băng chuyền, và nhiều loại khác. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước, hiệu ứng, và nhiều thuộc tính khác của giao diện.
 3. Chia sẻ và nhúng tài nguyên: Gmedia Gallery cho phép bạn chia sẻ và nhúng tài nguyên đa phương tiện của mình vào các trang, bài đăng hoặc widget khác trên trang web của bạn. Bạn có thể chia sẻ qua liên kết, mã nhúng, hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội.
 4. Quản lý đa phương tiện: Plugin này cung cấp các tính năng quản lý đa phương tiện đơn giản và tiện lợi. Bạn có thể tải lên, xóa, chỉnh sửa, và sắp xếp các tài nguyên một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể tạo các thư mục con, sao chép, di chuyển, và quản lý các tài nguyên trong thư mục của bạn.
 5. Tính năng mở rộng: Gmedia Gallery hỗ trợ tính năng mở rộng để bạn có thể tăng cường chức năng của plugin, chẳng hạn như tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây
NextGEN Gallery

NextGEN Gallery là một trong những plugin ảnh nổi tiếng và phổ biến nhất cho WordPress, cho phép người dùng tạo và quản lý các thư viện ảnh chuyên nghiệp trên trang web của họ. Với NextGEN Gallery, bạn có thể tạo các bộ sưu tập ảnh, album ảnh, và các hiển thị ảnh đẹp mắt để chia sẻ với người dùng của bạn.

Dưới đây là một số tính năng chính của NextGEN Gallery:

 1. Hiển thị ảnh đa dạng: Plugin này cung cấp nhiều kiểu hiển thị ảnh đa dạng như lưới, băng chuyền, trượt ảnh, danh sách, và nhiều kiểu khác. Bạn có thể tùy chỉnh giao diện hiển thị, kích thước ảnh, số lượng ảnh hiển thị, và các hiệu ứng hiển thị khác.
 2. Quản lý ảnh đơn giản: NextGEN Gallery cho phép bạn tải lên, xóa, sắp xếp và quản lý các ảnh dễ dàng thông qua giao diện quản lý đơn giản và trực quan. Bạn có thể tạo các bộ sưu tập ảnh, thêm mô tả, từ khóa và thẻ cho các ảnh để tìm kiếm dễ dàng.
 3. Chia sẻ và nhúng ảnh: Plugin này cho phép bạn chia sẻ và nhúng ảnh vào các bài đăng, trang hoặc widget trên trang web của bạn. Bạn có thể chia sẻ qua liên kết, mã nhúng hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội.
 4. Tính năng mở rộng: NextGEN Gallery hỗ trợ tính năng mở rộng, cho phép bạn tăng cường chức năng của plugin. Có các tính năng bổ sung như tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây, tích hợp với plugin mạng xã hội, tích hợp với các plugin thư viện ảnh bên thứ ba, và nhiều tính năng mở rộng khác.
 5. Tính năng e-commerce: NextGEN Gallery cung cấp tính năng e-commerce tích hợp, cho phép bạn bán ảnh hoặc các sản phẩm đa phương tiện trực tiếp từ trang web của bạn. Bạn có thể tạo các gói sản phẩm, giá, mã giảm giá, và tính năng khác để quản lý bán hàng trên trang web của mình.

WP Canvas – Gallery là một plugin WordPress cho phép người dùng tạo và quản lý các bộ sưu tập ảnh đẹp mắt trên trang web của họ. Plugin này cung cấp nhiều tính năng và tùy chọn để tùy chỉnh giao diện, hiển thị ảnh, và quản lý ảnh dễ dàng.

Dưới đây là một số tính năng chính của WP Canvas – Gallery:

 1. Hiển thị ảnh đa dạng: Plugin này cung cấp nhiều kiểu hiển thị ảnh như lưới, băng chuyền, trượt ảnh, và danh sách. Bạn có thể tùy chỉnh kích thước ảnh, số lượng ảnh hiển thị, và các hiệu ứng hiển thị khác.
 2. Quản lý ảnh đơn giản: WP Canvas – Gallery cho phép bạn tải lên, xóa, sắp xếp và quản lý các ảnh dễ dàng thông qua giao diện quản lý đơn giản và trực quan. Bạn có thể thêm mô tả, từ khóa và thẻ cho các ảnh để tìm kiếm dễ dàng.
 3. Chia sẻ và nhúng ảnh: Plugin này cho phép bạn chia sẻ và nhúng ảnh vào các bài đăng, trang hoặc widget trên trang web của bạn. Bạn có thể chia sẻ qua liên kết, mã nhúng hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội.
 4. Tính năng mở rộng: WP Canvas – Gallery hỗ trợ tính năng mở rộng, cho phép bạn tăng cường chức năng của plugin. Có các tính năng bổ sung như tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây, tích hợp với plugin mạng xã hội, tích hợp với các plugin thư viện ảnh bên thứ ba, và nhiều tính năng mở rộng khác.
 5. Tính năng e-commerce: WP Canvas – Gallery cung cấp tính năng e-commerce tích hợp, cho phép bạn bán ảnh hoặc các sản phẩm đa phương tiện trực tiếp từ trang web của bạn. Bạn có thể tạo các gói sản phẩm, giá, mã giảm giá, và tính năng khác để quản lý bán hàng trên trang web của mình.

Tóm lại, WP Canvas – Gallery là một plugin ảnh đa chức năng và dễ sử dụng, cho phép bạn tạo và quản lý các bộ sưu tập ảnh đẹp mắt trên trang web WordPress của bạn.

Photo Gallery by Web Dorado

Photo Gallery by Web Dorado là một plugin WordPress mạnh mẽ để tạo và quản lý các bộ sưu tập ảnh trên trang web của bạn. Plugin này cung cấp nhiều tính năng và tùy chọn để bạn có thể tạo ra các bộ sưu tập ảnh đa dạng, đẹp mắt và tương tác trên trang web của mình.

Dưới đây là một số tính năng chính của Photo Gallery by Web Dorado:

 1. Thiết kế đẹp mắt và tùy chỉnh: Plugin này cung cấp nhiều giao diện đẹp mắt cho các bộ sưu tập ảnh, bao gồm lưới, băng chuyền, trượt ảnh, và danh sách. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện, kích thước ảnh, màu sắc, hiệu ứng, tiêu đề, mô tả, và nhiều tùy chọn khác để phù hợp với phong cách của trang web của bạn.
 2. Quản lý ảnh đơn giản: Photo Gallery by Web Dorado cho phép bạn tải lên, xóa, sắp xếp và quản lý các ảnh dễ dàng thông qua giao diện quản lý đơn giản và trực quan. Bạn có thể thêm mô tả, từ khóa và thẻ cho các ảnh để tìm kiếm dễ dàng. Ngoài ra, plugin cũng hỗ trợ việc nhập và xuất dữ liệu bộ sưu tập ảnh.
 3. Chia sẻ và nhúng ảnh: Plugin này cho phép bạn chia sẻ và nhúng ảnh vào các bài đăng, trang hoặc widget trên trang web của bạn. Bạn có thể chia sẻ qua liên kết, mã nhúng hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội. Plugin cũng hỗ trợ tính năng chia sẻ ảnh dưới dạng mã QR.
 4. Tính năng mở rộng: Photo Gallery by Web Dorado hỗ trợ tính năng mở rộng, cho phép bạn tăng cường chức năng của plugin. Có các tính năng bổ sung như tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây, tích hợp với plugin mạng xã hội, tích hợp với các plugin thư viện ảnh bên thứ ba, và nhiều tính năng mở rộng khác.
 5. Tính năng e-commerce: Photo Gallery by Web Dorado cung cấp tính năng e-commerce tích hợp, cho phép bạn bán ảnh hoặc các sản phẩm đa phương tiện

HUGE-IT Gallery

HUGE-IT Gallery

HUGE-IT Gallery là một plugin WordPress cho phép bạn tạo và quản lý các bộ sưu tập ảnh chuyên nghiệp trên trang web của bạn. Với đa dạng các giao diện, tính năng mở rộng, và tính năng tùy chỉnh, plugin này là một giải pháp mạnh mẽ để hiển thị hình ảnh đẹp mắt trên trang web của bạn.

Dưới đây là một số tính năng chính của HUGE-IT Gallery:

 1. Giao diện đa dạng và tùy chỉnh: Plugin này cung cấp nhiều giao diện đẹp mắt cho các bộ sưu tập ảnh, bao gồm lưới, băng chuyền, trượt ảnh, và danh sách. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện, kích thước ảnh, màu sắc, hiệu ứng, tiêu đề, mô tả, và nhiều tùy chọn khác để phù hợp với phong cách của trang web của bạn.
 2. Quản lý ảnh đơn giản: HUGE-IT Gallery cho phép bạn tải lên, xóa, sắp xếp và quản lý các ảnh dễ dàng thông qua giao diện quản lý đơn giản và trực quan. Bạn có thể thêm mô tả, từ khóa và thẻ cho các ảnh để tìm kiếm dễ dàng.
 3. Tính năng mở rộng: Plugin này hỗ trợ tính năng mở rộng, cho phép bạn tăng cường chức năng của plugin. Có các tính năng bổ sung như tích hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây, tích hợp với plugin mạng xã hội, tích hợp với các plugin thư viện ảnh bên thứ ba, và nhiều tính năng mở rộng khác.
 4. Tính năng chia sẻ và nhúng ảnh: Plugin này cho phép bạn chia sẻ và nhúng ảnh vào các bài đăng, trang hoặc widget trên trang web của bạn. Bạn có thể chia sẻ qua liên kết, mã nhúng hoặc chia sẻ trên các mạng xã hội.
 5. Tính năng e-commerce: HUGE-IT Gallery cung cấp tính năng e-commerce tích hợp, cho phép bạn bán ảnh hoặc các sản phẩm đa phương tiện liên quan trực tiếp từ bộ sưu tập ảnh của bạn.
 6. Tính năng đáp ứng: Plugin này hỗ trợ tính năng đáp ứng
(Visited 91 times, 1 visits today)