Plugin WordPress nào tốt nhất cho nhiếp ảnh gia

Là một nhiếp ảnh gia, bạn cần có khả năng thể hiện tác phẩm của mình và các plugin phù hợp có thể hữu ích. Nếu bạn sử dụng WordPress cho trang web của mình, các plugin phù hợp có thể làm cho trang web của bạn hoạt động như bạn cần. Dưới đây là một số lựa chọn hàng đầu mà bạn nên xem xét.

Các bài viết liên quan:

Plugin Regenerate Thumbnails

Regenerate Thumbnails là một plugin cho WordPress được sử dụng để đặt lại lại kích thước của các hình ảnh đã có trên trang web. Điều này đồng nghĩa với việc plugin sẽ tạo lại các phiên bản ảnh thumbnail, medium và large của các hình ảnh đã có, theo các cài đặt kích thước hình ảnh mới mà bạn đã định nghĩa hoặc mặc định của WordPress.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về plugin Regenerate Thumbnails:

Tính năng chính của Regenerate Thumbnails:

 1. Tạo lại lại kích thước của các hình ảnh đã có trên trang web, bao gồm các phiên bản thumbnail, medium và large.
 2. Tự động đặt lại kích thước của các hình ảnh đã có dựa trên các cài đặt kích thước hình ảnh mới mà bạn đã định nghĩa hoặc mặc định của WordPress.
 3. Tự động xử lý các hình ảnh có kích thước lớn hoặc không đúng định dạng.
 4. Hỗ trợ tạo lại kích thước hình ảnh cho các loại định dạng hình ảnh phổ biến, bao gồm JPEG, PNG, và GIF.
 5. Hỗ trợ tính năng “nhanh nhất trước” (Skip already existing files) để giảm bớt thời gian xử lý đối với các hình ảnh đã có đúng kích thước.
 6. Hiển thị thông tin chi tiết về tiến trình đặt lại kích thước hình ảnh, bao gồm số lượng hình ảnh đã được xử lý và thời gian hoàn thành.

Cách cài đặt Regenerate Thumbnails:

 1. Tải plugin Regenerate Thumbnails từ kho plugin WordPress hoặc từ trang web của nhà phát triển.
 2. Cài đặt plugin vào trong thư mục “wp-content/plugins” trên máy chủ của bạn.
 3. Kích hoạt plugin trong trang quản lý plugin của WordPress.
 4. Đi đến trang công cụ của plugin (Tools > Regenerate Thumbnails).
 5. Chọn các tùy chọn cấu hình đặt lại kích thước hình ảnh, bao gồm định dạng hình ảnh, cài đặt kích thước hình ảnh, và các tùy chọn khác.
 6. Bấm nút “Regenerate All Thumbnails” để bắt đầu quá trình đặt lại kích thước hình ảnh.
 7. Đợi plugin hoàn thành quá trình đặt lại kích thước hình ảnh và kiểm tra kết quả trên trang web của

Image Widget

Plugin tiện ích hình ảnh

Image Widget là một plugin cho WordPress cho phép bạn dễ dàng thêm hình ảnh vào sidebar hoặc widget area của trang web của bạn. Đây là một cách đơn giản và thuận tiện để hiển thị hình ảnh, biểu tượng hoặc đồ họa khác trên thanh bên của trang web của bạn.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về plugin Image Widget:

Tính năng chính của Image Widget:

 1. Thêm hình ảnh vào sidebar hoặc widget area của trang web WordPress.
 2. Hỗ trợ các định dạng hình ảnh phổ biến, bao gồm JPEG, PNG, và GIF.
 3. Cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh kích thước hình ảnh, đường dẫn liên kết, tiêu đề và mô tả của hình ảnh.
 4. Hỗ trợ tính năng liên kết hình ảnh đến các trang web khác hoặc tập tin đính kèm.
 5. Cho phép thêm nhiều Image Widgets với các hình ảnh khác nhau vào các sidebar hoặc widget area khác nhau của trang web.
 6. Có thể được tùy chỉnh bằng CSS để phù hợp với giao diện của trang web của bạn.

Cách cài đặt Image Widget:

 1. Tải plugin Image Widget từ kho plugin WordPress hoặc từ trang web của nhà phát triển.
 2. Cài đặt plugin vào trong thư mục “wp-content/plugins” trên máy chủ của bạn.
 3. Kích hoạt plugin trong trang quản lý plugin của WordPress.
 4. Đi đến trang quản lý widget của WordPress (Appearance > Widgets).
 5. Kéo và thả Image Widget vào sidebar hoặc widget area mà bạn muốn hiển thị hình ảnh.
 6. Cấu hình các tùy chọn của Image Widget, bao gồm đường dẫn hình ảnh, liên kết, tiêu đề và mô tả của hình ảnh.
 7. Lưu lại cấu hình và kiểm tra kết quả trên trang web của bạn.

Easy Watermark

Easy Watermark

Easy Watermark là một plugin cho WordPress cho phép bạn dễ dàng thêm dấu chữ, logo, hoặc hình ảnh watermark vào hình ảnh trên trang web của bạn. Đây là một công cụ hữu ích cho những người quản lý hình ảnh trên WordPress, giúp bảo vệ bản quyền và thương hiệu của hình ảnh của bạn.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về plugin Easy Watermark:

Tính năng chính của Easy Watermark:

 1. Thêm dấu chữ, logo hoặc hình ảnh watermark vào hình ảnh trên trang web WordPress.
 2. Hỗ trợ các định dạng hình ảnh phổ biến, bao gồm JPEG, PNG, và GIF.
 3. Cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh về vị trí, kích thước, độ mờ, độ trong suốt, màu sắc và phong cách của dấu chữ hoặc hình ảnh watermark.
 4. Hỗ trợ chế độ xử lý hàng loạt, cho phép bạn thêm dấu chữ hoặc hình ảnh watermark cho nhiều hình ảnh cùng lúc.
 5. Hỗ trợ tính năng xóa dấu chữ hoặc hình ảnh watermark khỏi hình ảnh đã có.
 6. Có tính năng xem trước hình ảnh đã được đánh dấu chữ hoặc watermark trước khi áp dụng vào hình ảnh thực tế.
 7. Cung cấp tính năng sao lưu và phục hồi cấu hình của plugin.

Cách cài đặt Easy Watermark:

 1. Tải plugin Easy Watermark từ kho plugin WordPress hoặc từ trang web của nhà phát triển.
 2. Cài đặt plugin vào trong thư mục “wp-content/plugins” trên máy chủ của bạn.
 3. Kích hoạt plugin trong trang quản lý plugin của WordPress.
 4. Đi đến trang quản lý cấu hình của plugin (Settings > Easy Watermark).
 5. Cấu hình các tùy chọn của plugin, bao gồm vị trí, kích thước, độ mờ, độ trong suốt, màu sắc và phong cách của dấu chữ hoặc hình ảnh watermark.
 6. Lưu lại cấu hình và kiểm tra kết quả trên trang web của bạn.

Xem thêm 10 plugin WordPress hàng đầu cho các trang web phi lợi nhuận

WP Media Tagger

WP Media Tagger

WP Media Tagger là một plugin cho WordPress cho phép bạn quản lý và gắn thẻ (tag) cho các tập tin đa phương tiện, bao gồm hình ảnh, video, âm thanh và tài liệu trên trang web của bạn. Đây là một công cụ hữu ích để tổ chức và tìm kiếm nội dung đa phương tiện trên WordPress, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và tìm kiếm nội dung trên trang web của bạn.

Dưới đây là một số tính năng chính của WP Media Tagger:

 1. Quản lý và gắn thẻ cho các tập tin đa phương tiện trên WordPress, bao gồm hình ảnh, video, âm thanh và tài liệu.
 2. Cho phép gắn thẻ cho nhiều tập tin cùng lúc, hỗ trợ gắn thẻ hàng loạt.
 3. Cung cấp tính năng tìm kiếm nâng cao dựa trên các từ khóa, thẻ, hay cả hai để tìm kiếm các tập tin đa phương tiện đã được gắn thẻ.
 4. Hỗ trợ các thẻ đa cấp (hierarchy tags), giúp tổ chức và phân loại các tập tin đa phương tiện.
 5. Tích hợp với công cụ tìm kiếm của WordPress, cho phép tìm kiếm các tập tin đa phương tiện dựa trên các từ khóa, thẻ, hay cả hai.
 6. Cung cấp tính năng tạo ra các URL thân thiện với SEO cho các thẻ, giúp cải thiện tối ưu hóa SEO của trang web.
 7. Hỗ trợ tính năng tự động gắn thẻ dựa trên các đặc điểm của tập tin đa phương tiện, chẳng hạn như tên tập tin, tiêu đề, hoặc miêu tả.

Cách cài đặt WP Media Tagger:

 1. Tải plugin WP Media Tagger từ kho plugin WordPress hoặc từ trang web của nhà phát triển.
 2. Cài đặt plugin vào trong thư mục “wp-content/plugins” trên máy chủ của bạn.
 3. Kích hoạt plugin trong trang quản lý plugin của WordPress.
 4. Đi đến trang quản lý thẻ của plugin (Media > Tags) để quản lý và gắn thẻ cho các tập tin đa phương tiện.
 5. Cấu hình các tùy chọn của plugin (nếu cần) để đáp ứng nhu cầu của trang web của bạn.
 6. Bắt đầu gắn thẻ cho các tập tin đa phương tiện của bạn và tận dụng các tính năng tìm kiếm

Post Thumbnail Editor

Post Thumbnail Editor

Post Thumbnail Editor là một plugin cho WordPress cho phép bạn chỉnh sửa và tùy chỉnh hình ảnh đại diện (post thumbnail) của các bài viết trên trang web của bạn. Đây là một công cụ hữu ích để điều chỉnh kích thước, cắt ghép, xoay, lật đối với hình ảnh đại diện của các bài viết, giúp tối ưu hóa hiển thị hình ảnh trên trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là một số tính năng chính của Post Thumbnail Editor:

 1. Chỉnh sửa hình ảnh đại diện (post thumbnail) của các bài viết trên trang web của bạn.
 2. Cung cấp các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, bao gồm cắt ghép, xoay, lật ngang, lật dọc.
 3. Cho phép tùy chỉnh kích thước hình ảnh đại diện để phù hợp với nhu cầu hiển thị trên trang web của bạn.
 4. Hỗ trợ tính năng xem trước trực tiếp khi chỉnh sửa hình ảnh, giúp đồng bộ hóa hiển thị giữa trình chỉnh sửa và trang web thực tế.
 5. Tự động sao lưu hình ảnh gốc trước khi chỉnh sửa, đảm bảo an toàn dữ liệu.
 6. Hỗ trợ tính năng chỉnh sửa hàng loạt, cho phép bạn thực hiện các thay đổi đồng thời trên nhiều hình ảnh đại diện.
 7. Dễ dàng sử dụng với giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng.

Cách cài đặt Post Thumbnail Editor:

 1. Tải plugin Post Thumbnail Editor từ kho plugin WordPress hoặc từ trang web của nhà phát triển.
 2. Cài đặt plugin vào trong thư mục “wp-content/plugins” trên máy chủ của bạn.
 3. Kích hoạt plugin trong trang quản lý plugin của WordPress.
 4. Đi đến trang chỉnh sửa bài viết (Post/Page) trong trang quản lý nội dung của WordPress.
 5. Chọn hình ảnh đại diện của bài viết và bấm vào nút “Edit Thumbnail” để mở Post Thumbnail Editor và thực hiện các chỉnh sửa.
 6. Lưu lại các thay đổi sau khi hoàn thành chỉnh sửa hình ảnh đại diện.
 7. Kiểm tra kết quả hiển thị của hình ảnh đại diện sau khi chỉnh sửa trên trang web thực tế của bạn.

Imsanity

Imsanity

Imsanity là một plugin cho WordPress giúp tự động nén và thay đổi kích thước hình ảnh đã tải lên trên trang web của bạn, giúp giảm kích thước file hình ảnh và tối ưu hóa tốc độ tải trang. Đây là một công cụ hữu ích để quản lý hình ảnh trên trang web của bạn và đồng thời giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ và tốc độ tải trang của trang web.

Dưới đây là một số tính năng chính của Imsanity:

 1. Tự động nén hình ảnh: Imsanity sẽ tự động nén hình ảnh đã tải lên trang web của bạn mà không làm mất chất lượng hình ảnh.
 2. Thay đổi kích thước hình ảnh: Plugin cho phép bạn thiết lập kích thước tối đa của hình ảnh theo chiều rộng, chiều cao, hoặc cả hai, giúp đảm bảo kích thước hình ảnh phù hợp với nhu cầu hiển thị trên trang web của bạn.
 3. Tự động chuyển đổi định dạng hình ảnh: Imsanity cũng hỗ trợ tự động chuyển đổi định dạng hình ảnh sang định dạng JPEG để giảm kích thước file.
 4. Tính năng lưu trữ dự phòng: Plugin sẽ tự động sao lưu hình ảnh gốc trước khi thực hiện nén hoặc thay đổi kích thước, đảm bảo an toàn dữ liệu.
 5. Tính năng xử lý hàng loạt: Imsanity cung cấp tính năng xử lý hàng loạt, cho phép bạn tự động nén và thay đổi kích thước cho nhiều hình ảnh cùng lúc.
 6. Cấu hình linh hoạt: Plugin cho phép bạn tùy chỉnh các thiết lập về kích thước, định dạng, chất lượng nén, đường dẫn lưu trữ, v.v.
 7. Dễ dàng sử dụng với giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng.

Social Plugins for Photographers

Social Plugins for Photographers

Social Plugins for Photographers là một tập hợp các plugin cho WordPress được thiết kế đặc biệt dành cho các nhiếp ảnh gia, giúp họ tối ưu hóa mạng xã hội và chia sẻ hình ảnh của mình trên trang web hoặc blog cá nhân. Đây là những công cụ hữu ích giúp nhiếp ảnh gia tăng cường mặt trưng trên các mạng xã hội, tăng cường tương tác với người dùng, và thu hút khách hàng tiềm năng.

Dưới đây là một số tính năng chính của Social Plugins for Photographers:

 1. Chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội: Plugin cho phép bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh của mình lên các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, v.v.
 2. Tích hợp kết nối mạng xã hội: Plugin cung cấp tính năng tích hợp các biểu tượng mạng xã hội trực tiếp vào trang web của bạn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và chia sẻ hình ảnh của bạn trên các nền tảng khác nhau.
 3. Hiển thị hình ảnh đẹp mắt: Plugin cung cấp các giao diện hiển thị hình ảnh đẹp mắt, thu hút mắt người dùng và giúp tăng tương tác với hình ảnh.
 4. Tính năng tương tác: Các tính năng như bình luận, like, chia sẻ, đánh giá, v.v. giúp người dùng tương tác với hình ảnh của bạn và tạo động lực để họ chia sẻ với người khác.
 5. Tính năng tùy chỉnh: Plugin cho phép bạn tùy chỉnh giao diện, chức năng, kích thước, v.v. để phù hợp với phong cách và nhu cầu của trang web hoặc blog cá nhân của bạn.
 6. Tối ưu hóa tốc độ tải trang: Plugin được tối ưu hóa để đảm bảo tốc độ tải trang nhanh, không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
 7. Dễ dàng sử dụng: Plugin được thiết kế đơn giản, dễ cài đặt và dễ sử dụng ngay cả đối với người dùng không có kỹ năng lập trình.

Các plugin WordPress khác dành cho nhiếp ảnh gia

Các plugin WordPress khác dành cho nhiếp ảnh gia

Tất nhiên, có một số plugin cơ bản mà mọi trang web WordPress nên sử dụng, bao gồm cả các trang web chụp ảnh. Một số lựa chọn hàng đầu bao gồm:

 • Soliloquy – Cung cấp thanh slide cho trang WordPress.
 • WordPress SEO by Yoast – Cung cấp cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho trang web WordPress của bạn.
 • W3 Total Cache – Giúp tạo một trang web WordPress hoạt động tốt hơn.

Tất cả các plugin này sẽ giúp ích cho bất kỳ loại trang web WordPress nào, ngay cả các trang web chụp ảnh.

Nếu bạn định bắt đầu hoặc bạn đã chạy một trang web nhiếp ảnh với WordPress, hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả các plugin phù hợp để tận dụng tối đa trang web của mình.

(Visited 1 times, 1 visits today)